1

Promo 1

Zabytkowa Huta Żelaza w Chlewiskach
Muzeum Techniki

2

Pałac Odrowążów

3

Zabytkowy Kościół z 1121r.

4

Zabytkowy zegar z 1902r.

Serdecznie witamy

W razie jakichkolwiek zapytań lub w celu
uzyskania pomocy, prosimy o kontakt.

 

Urząd Gminy w Chlewiskach
ul. Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska


dane kontaktowe

Szanowni Mieszkańcy Gminy Chlewiska

Nowy Program Ochrony Powietrza dla stref w województwie mazowieckim nakłada na samorządy gminne województwa mazowieckiego obowiązek wykonania inwentaryzacji wszystkich źródeł niskiej emisji. Źródłem niskiej emisji są budynki wyposażone w kotły/piece/inne paleniska do ogrzewania oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej, których kominy znajdują się na wysokości nie  przekraczającej  40 m.

W związku z powyższym na terenie Gminy Chlewiska zostanie przeprowadzona inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła użytkowanych w budynkach mieszkalnych, handlowych, usługowych, użyteczności publicznej, produkcyjnych i innych ogrzewanych. Zadanie pod nazwą „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła oraz audyt szkół” realizowane jest przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Inwentaryzacja na terenie Naszej Gminy prowadzona będzie w drodze ankietyzacji.

Pierwszoplanowo będzie to ankieta do samodzielnego uzupełnienia, udostępniona na stronie Urzędu Gminy Chlewiska (www.chlewiska.pl) w zakładce http://chlewiska.pl/inwentaryzacja-indywidualnychzrodel-ciepla.html. Ankieta do samodzielnego uzupełnienia aktywna będzie w czasie prowadzenia ankietyzacji, jednak należy ją uzupełnić w terminie do 31 października 2020 roku. Brak możliwości wypełnienia ankiety internetowej oznacza konieczność wypełnienia ankiety w formie papierowej (uzupełniamy ankietę udostępnioną na stronie gminy lub ankietę papierową). W najbliższych dniach do wszystkich posesji trafią ankiety w formie papierowej, które należy wypełnić i w możliwie najwygodniejszy dla Państwa sposób dostarczyć/przesłać do Urzędu Gminy Chlewiska lub przekazać ankieterowi. W terminie do 30 listopada w ankietyzacji pomagać będą ankieterzy, którzy w przypadku braku wpływu wypełnionej ankiety odwiedzą Państwa posesje. Ankieterzy będą mieć przy sobie imienne upoważnienie wystawione przez Wójta Gminy Chlewiska, zostaną również wyposażeni w stosowne identyfikatory.

Dane niezbędne do uzupełnienia ankiety to m.in.: powierzchnia użytkowa budynku, źródła ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, orientacyjne zużycie paliw i energii na cele ogrzewania w skali roku, wykonana termomodernizacja budynku, plany w zakresie termomodernizacji budynku, wymiany źródła ciepła lub montażu instalacji OZE. Podczas ankietyzacji nie będą spisywane dane osobowe mieszkańców. Dane pochodzące z ankiet zostaną wykorzystane wyłącznie w celu stworzenia bazy inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Chlewiska i nie będą udostępniane publicznie. Rzetelnie wykonana inwentaryzacja przy udziale wszystkich mieszkańców gminy pozwoli na opracowanie właściwych działań i propozycji wsparcia w zakresie ograniczania niskiej emisji.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z regulaminem „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” w budynkach lub lokalach, których użytkownicy uniemożliwią przeprowadzenie inwentaryzacji, zakładać będziemy, że ich ogrzewanie następuje z wykorzystaniem źródeł pozaklasowych, tzw. „kopciuchów”.

Zachęcam Państwa do wypełnienia ankiety, gdyż dzięki dokładnemu spisowi, Gmina Chlewiska będzie mogła ubiegać się o dofinansowania do wymiany pozaklasowych źródeł ciepła dla mieszkańców oraz do innych zadań z zakresu ochrony powietrza.

W  przypadku  ewentualnych  pytań  odnośnie  ankiety  prosimy  o  kontakt  z:

-    Urzędem Gminy w Chlewiskach tel. 48-628-70-53 wew. 16 (pon. w godz. 8:00  16:00; wtorek  piątek w godz. 7:30-15:30)

-    pracownikami firmy BaSz z Końskich pod nr tel. 41-372-49-75 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

Z  góry  dziękuję  za  zaangażowanie  i  każdą  wypełnioną  ankietę.

 

ankieta do pobrania - pobierz

ankieta do pobrania pdf- pobierz