1

Promo 1

Zabytkowa Huta Żelaza w Chlewiskach
Muzeum Techniki

2

Pałac Odrowążów

3

Zabytkowy Kościół z 1121r.

4

Zabytkowy zegar z 1902r.

Serdecznie witamy

W razie jakichkolwiek zapytań lub w celu
uzyskania pomocy, prosimy o kontakt.

 

Urząd Gminy w Chlewiskach
ul. Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska


dane kontaktowe

INFORMACJE INWESTYCYJNE

"Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Chlewiska- 2022” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 34.999,05 zł.".

”Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chlewiska, Gmina  Chlewiska ”  dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki ,  w kwocie 620.000,00  zł.

”Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłów, Gmina Chlewiska ” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki,   w kwocie 500.000, 00 zł.

„Budowa  sieci kanalizacji w miejscowości Pawłów ”  dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki,w kwocie  4.385.570,00 zł

„Budowa  sieci kanalizacji w miejscowości Chlewiska ”  dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki,w kwocie  6.182.214,00 zł.

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pawłów Gmina Chlewiska”  dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki,   w kwocie   2.378.571,00 zł.

„Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie gminy Chlewiska dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 7 952,00 zł”