1

Promo 1

Zabytkowa Huta Żelaza w Chlewiskach
Muzeum Techniki

2

Pałac Odrowążów

3

Zabytkowy Kościół z 1121r.

4

Zabytkowy zegar z 1902r.

Serdecznie witamy

W razie jakichkolwiek zapytań lub w celu
uzyskania pomocy, prosimy o kontakt.

 

Urząd Gminy w Chlewiskach
ul. Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska


dane kontaktowe

AKTUALNOŚCI


W dniu 27.07.2018r. została oddana do użytku mieszkańców Chlewisk siłownia plenerowa zlokalizowana w parku  przy ul. Szkolnej. Zadanie współfinansowane  przez Lokalną Grupę Działania,, Razem na Piaskowcu'' z siedzibą w Mircu Starym, w ramach powierzenia grantu w projekcie pn. ,,Budowa, rozbudowa  i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD''. w kwocie 22.500 zł - wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014- 2020.

Gmina Chlewiska podpisała z Województwem Świetokrzyskim z siedzibą w Kielcach umowę o przyznaniu pomocy na realizacje projektu pn. ,, Rozbudowa budynku świetlicy '' w Woli zagrodniej w kwocie 123.551 zł - wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziaółem środków Europejskiego Funduszu rolnego na rzecz Rozwoju Obaszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014- 2020.