1

Promo 1

Zabytkowa Huta Żelaza w Chlewiskach
Muzeum Techniki

2

Pałac Odrowążów

3

Zabytkowy Kościół z 1121r.

4

Zabytkowy zegar z 1902r.

Serdecznie witamy

W razie jakichkolwiek zapytań lub w celu
uzyskania pomocy, prosimy o kontakt.

 

Urząd Gminy w Chlewiskach
ul. Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska


dane kontaktowe

AKTUALNOŚCI

Systemy wczesnego ostrzegania przed  zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim”

Beneficjent: Powiat Szydłowiecki

Partnerzy Projektu: Gmina Szydłowiec, Gmina Jastrząb, Gmina Chlewiska, Gmina Orońsko, Gmina Mirów

Wartość całkowita projektu – 370 499,98 zł

Dofinansowanie: 79,99 % kosztów kwalifikowalnych – 291 599,98 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Termin realizacji projektu: 27.07-2016- 30.09.2017.


Cel główny projektu
– ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach związanych
z zagrożeniami terrorystycznymi, katastrofami naturalnymi, technicznymi, zjawiskami atmosferycznymi w czasie pokoju oraz alarmowanie o zagrożeniach z powietrza, skażeniach chemicznych, biologicznych w czasie wojny.

Celami szczegółowymi są: włączenie się do sprawnego i profesjonalnego systemu dla całego województwa, wzmocnienie potencjału alarmowego całego powiatu,  zwiększenie bezpieczeństwa i świadomości społeczeństwa powiatu szydłowieckie na temat systemu oraz zagrożeń.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt w postaci 16 punktów alarmowych syren alarmowych szczelinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, pulpity sterowania 5 sztuk (po jednej dla każdej gminy) oraz centralą alarmową znajdującą się
w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu. W ramach zadania odbędą się także działania edukacyjne. System ten będzie połączony z systemem wojewódzkim będzie z nim całkowicie kompatybilny. Projekt dostarczy rozwiązań opartych na rozbudowie i modernizacji oprogramowania oraz integrację istniejących systemów informatycznych wspomagających pracę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz gminnych podmiotów współpracujących z powiatem szydłowieckim. Realizacja założeń i budowa systemu jest niezbędnym elementem do zachowania bezpieczeństwa dla całego powiatu szydłowieckiego oraz województwa.

 

 

  

WÓJT GMINY                                                                                                                                           Chlewiska 17.10.2016r

CHLEWISKA woj. mazowieckie

O BW I E SZ CZ E N I E

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla obrębu Majdanki, dz. Nr 76/2

Na podstawie art. 21 ust.4 z dnia 28 września 1991r. o lasach ( Dz.U. z 2015r. poz. 2100 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu w dniach 17.10.2016r do 17.12.2016r (włącznie) do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla obrębu Majdanki, działka 76/2, nie stanowiącej Skarbu Państwa. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Chlewiskach, ul. Czachowskiego 49, 26-510 Chlewiska, pok. Nr. 14

Jednocześnie informuję, że zgodnie z ustawą o lasach:

Na podstawie art. 21 ust. 5 ww. ustawy w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta szydłowiecki wydaje decyzję w sprawie uznania zastrzeżeń i wniosków.

Zgodnie z treścią art.21 ust.4 ww. ustawy, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasu są podstawą naliczania podatku leśnego.

 

Wójt Gminy Chlewiska

dokument podpisany - pobierz

 

  

SPOTKANIE NOWOROCZNE W GOK W CHLEWISKACH

16 stycznia 2016 r. w świetlicy w GOK w Pawłowie odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne zespołów śpiewaczych i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Chlewiska. Było to 24. spotkanie ludzi kultury z radnymi gminnymi i powiatowymi, władzą samorządową i miejscowymi społecznikami zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach.
Impreza rozpoczęła się od koncertu noworocznego w wykonaniu młodzieży z Pracowni Muzycznej ,,Piano'' w Szydłowcu. Następnie wójt Gminy Chlewiska Waldemar Sowiński powitał zaproszonych gości, zespoły śpiewacze, KGW i podziękował ludziom działającym na rzecz kultury za ich wkład w zachowywanie, kultywowanie miejscowych zwyczajów, za promocję rodzimej kultury poza granicami gminy . Na scenę zostały poproszone przedstawicielki zespołów śpiewaczych ,, Pawłowianek'', ,, Broniowianek'', Załawianek'' i zespołu obrzędowego ,, Ostałki'', a także Kół Gospodyń Wiejskich z Załawy, Broniowa, Huty, Skłobów, Pawłowa, Woli Zagrodniej, którym wójt Waldemar Sowiński wręczył dyplomy uznania oraz upominki za promowanie gminy. Gratulacje złożył również przewodniczący Rady Gminy Chlewiska, p. Jerzy Gnat, a także dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach, p. Teresa Marciniak, która podziękowała KGW oraz zespołom ludowym za twórczą współpracę z miejscowymi świetlicami , za pracę na rzecz środowiska wiejskiego.
Po uroczystym wręczeniu dyplomów i upominków gminne zespoły zaprezentowały krótkie programy artystyczne, na które złożyły się pastorałki oraz pieśni ludowe. Swoje umiejętności artystyczne przedstawił również zespół śpiewaczy ,, Cymbrzanki', który jesienią ubiegłego roku rozpoczął działalność przy świetlicy wiejskiej w Hucie. Jest to kolejny- piąty zespół ludowy działający na terenie gminy Chlewiska. ,, Cymbrzanki'' wykonały pieśni ,, Chłopak z Huty'', ,, Cymbrzanie'' oraz przyśpiewki w rytmie oberka, które opiewały piękno okolic Huty i gminy.
Cieszy fakt, że kolejny zespół ludowy uświetni gminne uroczystości i będzie promował naszą gminę w powiecie czy województwie. 
Po części oficjalnej rozpoczęło się wspólne biesiadowanie. 

I OTWARTY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY CHLEWISKA


22 lutego 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Chlewiskach odbył się I Otwarty Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Chlewiska dla amatorów tej dyscypliny sportu. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w turnieju był mieszany (damsko-męski) skład drużyny. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Wójt Gminy Chlewiska Waldemar Sowiński. W zawodach wzięło udział 6 zespołów. Drużyny podzielono na 2 grupy rywalizujące systemem „każdy z każdym”, z których awans do półfinału uzyskały zespoły uplasowane na dwóch pierwszych miejscach w grupach. Po trzech godzinach walki "o każdy punkt", o każdą piłkę, wyłoniono półfinalistów: „Stolpaw” „ Spartanie”, „Nauczyciele i Przyjaciele” i „Na mocy paktu”.  Ostatecznie pierwsze miejsce w turnieju zajęła drużyna „Stolpaw”, drugie przypadło drużynie z Załawy „Spartanie”, a trzecią lokatę zajęli „Nauczyciele i Przyjaciele”. Miejsce IV zdobył zespół „ Na mocy paktu”, natomiast V lokatę wywalczyła drużyna „Byki z Fabrycznej” pokonując najmłodszy zespół „Gimnazjum”, który zakończył rywalizację na VI miejscu. Mecze sędziowali Andrzej Świercz, Dominik Depo i Sebastian Gałązka.

Puchary, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody wręczyli prezes UKS Hubal Chlewiska Andrzej Świercz, trener Dominik Depo oraz przedstawiciel firmy „Stolpaw” Czesław Pawlak. Nagrodę dla najlepszej zawodniczki turnieju zdobyła Emilia Witaszek, natomiast najlepszym zawodnikiem został Piotr Gałązka. Przyznano również wyróżnienia dla najmłodszej zawodniczki turnieju- Wiktorii Pawlak oraz najstarszego zawodnika, którą zdobył Adam Zep. Najlepsi zawodnicy oraz drużyny „Stolpaw” i „Nauczyciele i przyjaciele” przekazali swoje nagrody w postaci kuponów o łącznej wartości 500 zł na zakup sprzętu sportowego dla Publicznego Gimnazjum w Chlewiskach.

Na tej amatorskiej imprezie dla pasjonatów siatkówki panowała sympatyczna atmosfera, liczyła się dobra zabawa. Zawodników dopingowała dość licznie zgromadzona widownia, co świadczyło o dużym zainteresowaniu tą dyscypliną sportu. Organizatorzy turnieju: prezes UKS Hubal Chlewiska Andrzej Świercz oraz trener Dominik Depo dopełnili wszelkich starań, aby impreza przebiegła sprawnie i profesjonalnie. Nagrody dla najlepszych drużyn i zawodników ufundowali: Wójt Gminy Chlewiska Waldemar Sowiński, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy –Albert Kijak, prezes firmy Stolpaw- Marcin Pawlak oraz UKS Hubal Chlewiska.
Ponadto napoje dla zawodników ufundował sklep LEWIATAN z Szydłowca.