1

Promo 1

Zabytkowa Huta Żelaza w Chlewiskach
Muzeum Techniki

2

Pałac Odrowążów

3

Zabytkowy Kościół z 1121r.

4

Zabytkowy zegar z 1902r.

Serdecznie witamy

W razie jakichkolwiek zapytań lub w celu
uzyskania pomocy, prosimy o kontakt.

 

Urząd Gminy w Chlewiskach
ul. Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska


dane kontaktowe


Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach

tel: 486287040

Dyrektor: Teresa Marciniak

http://www.chlewiska.pl/podstrona_gminny_osrodek_kultury.html
https://www.facebook.com/Gminny-Ośrodek-Kultury-w-Chlewiskach


,,Cóż tam, panie, w polityce? Niech na całym świecie wojna, byle polska wieś spokojna. Miałeś, chamie, złoty róg...’’ na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach

20 listopada 1900 roku w Krakowie odbył się ślub poety Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, pochodzącą z chłopskiej rodziny ze wsi Bronowice. Tam zresztą odbywało się huczne wesele. Na kanwie autentycznego wydarzenia powstał najsłynniejszy dramat Stanisława Wyspiańskiego ,,Wesele’’, który jest lekturą Narodowego Czytania w 2017 roku.

Dokładnie 117 lat po weselu, które stało się pierwowzorem dramatu Stanisława Wyspiańskiego, zainspirowani akcją Narodowego Czytania uczniowie Szkoły Podstawowej w Chlewiskach przygotowali inscenizację fragmentów dramatu Wyspiańskiego. Sztukę wystawili w środę na szkolnej scenie, natomiast 24 listopada wystawili ją na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach, gdzie licznie przybyli uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy.

... więcej

OCALMY OD ZAPOMNIENIA MUZYKĘ NASZYCH PRZODKÓW

W dniu 06.11.2017 r. została podpisana umowa powierzenia grantu między Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ,, Razem na Piaskowcu'' a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chlewiskach na realizację  projektu grantowego ,, Rozwój podmiotów kultywujących lokalne tradycje poprzez zakup strojów, instrumentów i innych''.
Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach otrzyma wsparcie na realizację zadań przewidzianych w projekcie udzielone ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 w ramach poddziałania ,, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'' .

Projekt ,, Ocalmy od zapomnienia muzykę naszych przodków poprzez doposażenie podmiotów kultywujących lokalne tradycje'' Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach realizuje od listopada 2017 roku do 14 stycznia 2018r.
Jego celem jest zakup 20 par obuwia ludowego dla członkiń trzech zespołów ludowych :  ,, Cymbrzanki'', ,, Broniowianki'' i ,, Pawłowianki'', 37 sztuk korali ludowych dla członkiń 5 zespołów ludowych, a także akordeonu dla akordeonisty prowadzącego zespoły śpiewacze funkcjonujące przy GOK w Chlewiskach. Doposażenie zespołów przyczyni się do upowszechniania zgodnie z tradycją  muzyki ludowej, co wpłynie na zachowanie dziedzictwa kulturowego, jego prezentację na różnych uroczystościach.

Całkowite wydatki Projektu wynoszą 13158 zł, z czego dotacja ze środków projektu grantowego wynosi: 12500 zł.


,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie''OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE CHLEWISKA

Jak co roku, w dniu odzyskania niepodległości przez Polskę, odbyły się w Chlewiskach gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Rozpoczęły się one tradycyjnie mszą świętą w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych szkół i OSP. W uroczystościach uczestniczyli m.in.: poseł na Sejm Wojciech Skurkiewicz, starosta Powiatu Szydłowieckiego Włodzimierz Górlicki, przewodnicząca Rady Powiatu Anita Gołosz, burmistrz Szydłowca Artur Ludew, wójt gminy Chlewiska Waldemar Sowiński, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gnat wraz z radnymi, sekretarz gminy Grzegorz Hylicki oraz przedstawiciele szkół, harcerstwa, OSP oraz instytucji z terenu gminy.
Mszę św. w intencji Ojczyzny odprawili proboszcz parafii Roman Kuna i wikariusz Mariusz Leszczyk
... więcej

 Spotkanie w Pawłowie na Pikniku Kół Gospodyń Wiejskich.

W Gminie Chlewiska  lokalne tradycje kultywują Koła Gospodyń Wiejskich. Funkcjonują one przy świetlicach GOK  w Ostałówku, Broniowie, Załawie, Pawłowie, Woli Zagrodniej , Skłobach i w Hucie. Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich to organizacje pielęgnujące tradycje ludowe, podtrzymujące kulturę regionalną i rodzimy folklor. Poprzez swoją działalność umacniają więzi międzyludzkie i społeczne. Działające Koła współorganizują festyny dla mieszkańców, warsztaty rękodzieła artystycznego, kiermasze świąteczne, biorą udział w konkursach na regionalne potrawy. W październiku tego roku KGW z Załawy zajęło I miejsce w konkursie organizowanym przez Muzeum Wsi Radomskiej na potrawę regionalną z ziemniaków – kluski ziemniaczane po załawsku.

...więcej

ZŁOTE GODY PAR MAŁŻEŃSKICH W GMINIE CHLEWISKA

Złote gody to jubileusz obchodzony w naszej polskiej tradycji szczególnie uroczyście. Taka impreza odbyła się 27 października 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach, a jej organizatorem był Urząd Stanu Cywilnego w Chlewiskach.
Marsz weselny rozpoczął świętowanie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 17 par mieszkających na terenie gminy Chlewiska

...więcej


Kluski ziemniaczane po załawsku potrawą regionalną z ziemniaków!

01.10.2017 r. w Muzeum Wsi Radomskiej   odbył się Festiwal Ziemniaka. Odwiedzający skansen uczestniczyli w wykopkach, piekli ziemniaki w popiele, degustowali tradycyjne potrawy z ziemniaka.
Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs na potrawę ziemniaczaną.  Do udziału w konkursie ,, Potrawa regionalna z ziemniaków'' zostały zaproszone zespoły folklorystyczne , Koła Gospodyń Wiejskich z regionu radomskiego...więcej

 

 

 


XII PRZEGLAD KAPEL WESELNYCH IM.ANTONIEGO I ADAMA WYRWIŃSKICH W PAWŁOWIE

We współczesnej kulturze wsi polskiej najbardziej żywym ruchem społeczno-kulturalnym jest niewątpliwie działalność kapel ludowych i zespołów śpiewaczych.

Tradycją stało się, że od 12 lat w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie odbywa się cykliczna impreza promująca kulturę ludową oraz folklor. Jest nią Przegląd Kapel Weselnych im. Antoniego i Adama Wyrwińskich. Podczas przeglądu rywalizują między sobą kapele z regionu radomskiego , które wykonują autentyczny repertuar ludowy. Organizatorami konkursu są: Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach, Urząd Gminy w Chlewiskach oraz Starostwo Powiatowe w Szydłowcu...więcej

Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach wznawia zajęcia...plakat
PIĘKNY JUBILEUSZ ŚWIETLICY GOK W ZAŁAWIE

 

20 lat liczy sobie świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Załawie. We wtorek, 15 sierpnia 2017 roku, odbył się w tej miejscowości festyn z okazji jubileuszu świetlicy. Na uroczystość przybyli liczni goście, m.in. wójt gminy Chlewiska Waldemar Sowiński, sekretarz gminy Grzegorz Hylicki, radni gminni a także przewodnicząca Rady Powiatu- Anita Gołosz oraz wójt Mirowa Artur Siwiorek...więcej


TRADYCYJNIE I KONCERTOWO - XVI ŚWIĘTO ŻELAZA I STALI W CHLEWISKACH

Obchody XVI Święta Żelaza i Stali organizowanego przez Gminę Chlewiska oraz warszawskie Muzeum Techniki i Przemysłu już za nami. Bogaty program wydarzenia sprawił, że cieszyło się ono bardzo dużym zainteresowaniem i było tłumnie odwiedzane przez mieszkańców Gminy Chlewiska i okolicznych miejscowości. Utworzone w 2002 roku Święto Żelaza i Stali stało się główną imprezą gminy i weszło na stałe do kalendarza imprez kulturalnych regionu radomskiego...więcej


XXIII FESTIWAL FOLKLORU im. Józefa Myszki w Iłży

16 Lipca 2017

49 zespołów śpiewaczych, kapel ludowych i solistów z różnych stron kraju wzięło udział w XXIII Ogólnopolskim Festiwalu Folkloru im. Józefa Myszki, który odbył się w Iłży.

Impreza rozpoczęła się Mszą Świętą w iłżeckim Kościele Parafialnym pw. NMP, po której uczestnicy festiwalu w uroczystej paradzie przy dźwiękach kapel przemaszerowali ulicami miasta do Amfiteatru, gdzie rozpoczęły się przesłuchania.

Jury w składzie:dr Stefan Rosiński oraz Adolf Krzemiński po obejrzeniu prezentacji zespołów śpiewaczych, kapel ludowych i solistów wyłoniło laureatów festiwalu oraz przyznało dodatkowe nagrody w uznaniu wysokiego wyrównanego poziomu artystycznego festiwalowych prezentacji. Wśród nagrodzonych znaleźli się artyści z Gminy Chlewiska, tj. zespół śpiewaczy ,, Cymbrzanki'' z Huty oraz solistka z zespołu ,, Ostałki'' Maria Kowalik z Ostałówka.Zespół śpiewaczy ,, Cymrzanki'' z Huty


 

XI Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka w Wieniawie


Za nami XI Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka, które odbyły się 16 lipca 2017 r. w Wieniawie. W wieniawskim parku zaprezentowało się 15 kapel, 10 solistów instrumentalistów, 18 zespołów śpiewaczych i 9 solistów śpiewaków w sumie 52 podmioty. Wśród wymienionych artystów znalazły się zespoły śpiewacze z Gminy Chlewiska oraz kapela Wiesława Zielonki i Edwarda Orłowskiego.

W wyniku przesłuchań Komisja konkursowa przyznała nagrody w w/w kategoriach. W kategorii kapel ludowych Kapela Wiesława Zielonki i Edwarda Orłowskiego z Broniowa zajęła III miejsce. Również podobne miejsce zajął zespół ludowy,,Ostałki'' z Ostałówka.

XI Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka” promują tradycje regionalne i doskonale podkreślają wartości zakorzenione w tradycjach naszych przodków.
WAKACYJNE WARSZTATY W GOK-U


Przez całe wakacje w GOK-u w Chlewiskach odbywają się cykliczne zajęcia dla dzieci z terenu gminy. W poniedziałki są to zajęcia twórcze, na których dzieci tworzą różne przedmioty, m.in. ramki na wakacyjne zdjęcia z wikliny papierowej, zwierzątka z makulatury, kwiaty z bibuły, kwiaty z szyszek, pojazdy z recyklingu. Planuje się wykonać zwierzątka z papieru kolorowego, kwiaty z pojemników po jajkach, . Natomiast w sierpniu dzieci wykonają.,,łapacze snów'', biżuterię z rurek do napojów i koralików. Warsztaty te prowadzi bezpłatnie. p. Joanna Młynarczyk.

We wtorki prowadzone są przez p. Katarzynę Mazur zajęcia,, Elektronika dla smyka'', podczas których dzieci uczą się zasad pracy przy komputerze, tworzą różne obrazy w Scratchu, prowadzą gry typu labirynt, wyścigi. W późniejszych godzinach p. Małgorzata Kunowska ,, bawi'' się z dziećmi w teatr .

Środy to ,, Owocowy raj'', czyli zajęcia kulinarne i warsztaty florystyczne. Uczestnicy tych zajęć przygotowują zdrowe, owocowe przystawki, uczą się tworzyć piękne kwiaty z krepiny. Zajęcia te prowadza panie Izabela Stachura i Joanna Młynarczyk.

Czwartek to dzień poświęcony na zabawy w języku angielskim. Prowadzi je p. Justyna Pawlak- lektorka j. angielskiego. Poprzez gry i zabawy uczestnicy tych zajęć poznają podstawy języka angielskiego. Ciekawym pomysłem była propozycja śniadania ,, po angielsku'', czyli przygotowania naturalnych produktów na śniadanie, nazwanie ich w języku angielskim.

Piątek to dzień przeznaczony na zajęcia biblioteczne, czyli dzień w świecie fantazji, głośne czytania ulubionych bajek dla dzieci, wykonywania ilustracji do przeczytanych fragmentów. Zajęcia te prowadzą panie bibliotekarki,tj. Izabela Stachura i Barbara Gawin.

Wszystkie zajęcia i warsztaty są bezpłatne, materiały do prac dzieci otrzymują od GOK-u. Planuje się kontynuować w/w zajęcia w drugiej połowie wakacji.Zdjęcie użytkownika Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach.

Przegląd Zespołów Ludowych
w Zaborowiu 09.07.2017 r. udział zespołu obrzędowego "Ostałki" z Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach
,, BEZPIECZNE WAKACJE'' W GOK W CHLEWISKACH

W okresie wakacji Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach bierze udział w akcji ,, Bezpieczne wakacje 2017''. Głównym jej celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dzieci podczas spędzania wolnego czasu. Każda świetlica GOK zapewnia podczas wakacji opiekę uczestnikom zajęć świetlicowych, organizując przy tym różnorodne zajęcia, np. twórcze, teatralne, komputerowe czy naukę języka angielskiego poprzez zabawę dla najmłodszych . W Domu Kultury w Chlewiskach zajęcia odbywają się codziennie w godzinach od 10:30-12:30, jak również w godzinach popołudniowych.
Trzeciego lipca b.r. roku Dom Kultury w Chlewiskach zorganizował wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych festyn ,, Bezpieczne wakacje'' dla około 150 dzieci z terenu gminy Chlewiska. Wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję poznać zasady bezpiecznego podróżowania, spędzania wolnego czasu. Do udziału w imprezie zostali zaproszeni funkcjonariusze z KP Policji w Szydłowcu oraz druhowie z OSP w Chlewiskach. Dzięki nim dzieci pogłębiły wiedzę związaną z bezpieczeństwem podczas wakacji. W trakcie festynu odbył się konkurs na wykonanie plakatu ,,Wakacje bez ryzyka- radość bez używek'' oraz quiz nt profilaktyki uzależnień. Oprócz konkursów profilaktycznych instruktorki świetlic przeprowadziły konkursy sprawnościowe i artystyczne. Za udział w nich wszystkie dzieci zostały nagrodzone słodyczami. 
Dużą atrakcją dla uczestników festynu były tradycyjnie dmuchańce oraz zabawy z animatorem. Podczas gier dzieci wykazały się dużą sprawnością i pomysłowością. Na zakończenie festynu wszyscy mogli poczęstować się kiełbaską z grilla. 
Jesteśmy przekonani, że impreza i podjęte działania profilaktyczne pozytywnie wpłynęły na wzrost kompetencji dzieci w zakresie bezpiecznego spędzania letniego wypoczynku. Opisane działania są możliwe do zrealizowania dzięki współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dyrektor GOK w Chlewiskach dziękuje za dofinansowanie do imprezy, dzięki czemu można było zakupić nagrody do konkursów, zamówić zamki dmuchańce oraz przygotować poczęstunek.Noc Świętojańska w Chlewiskach

Wieczorem 23 czerwca b.r. mieszkańcy Chlewisk i zaproszeni goście spotkali się nad urokliwym stawem  św. Jana Nepomucena w Chlewiskach, aby świętować najkrótszą noc w roku, noc pełną magii i czarów. Tutaj bowiem oraz na placu GOK-u odbyła się impreza nawiązująca do tradycji obchodów Nocy Świętojańskiej. Organizatorem jej był Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach, który zaprosił zespoły śpiewacze funkcjonujące przy GOK w Chlewiskach, członków Klubu Seniora ze Stefankowa, panie z KGW oraz mieszkańców Chlewisk i okolic. Na imprezę przybyły także zespoły śpiewacze,, Kuźniczanki'' i ,, Sobótki'' działające przy Domu Kultury w Bliżynie,,  oraz  kapela ludowa i zespół śpiewaczy ,, Kumosie’’ z Sadku. Nie zabrakło też przedstawicieli władz: byli wśród nich wójt gminy Waldemar Sowiński i sekretarz gminy Grzegorz Hylicki. Towarzyszyli nam także druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Chlewisk , którzy pomogli  w organizacji imprezy,, Noc Świętojańska’’.

Rozpoczęła się ona o godzinie 18:00 prezentacją wianków przygotowanych przez poszczególne świetlice GOK oraz zespoły śpiewacze. Wszystkie one były zrobione z polnych kwiatów i ziół. Następnie zespół obrzędowy ,, Ostałki’’ z Ostałówka zaprezentował niezwykle ciekawy obrzęd pod nazwą ,, Wianki’’. Po występie uroczysty korowód  podążył nad staw św. Jana Nepomucena, by dopełnić tradycji i puścić wianki na wodę, które  jak co roku, popłynęły wraz z nurtem rzeki. Nieocenieni okazali się strażacy z OSP w Chlewiskach, którzy na pontonach czuwali nad prawidłowym przebiegiem imprezy. Puszczanie wianków na wodę z zapalonym świeczkami odbijającymi się w wodach stawu św. Jana Nepomucena miało bardzo wielu zwolenników, a wianki prezentowały się uroczo i romantycznie. Po powrocie korowód usiadł wokół ogniska, gdzie odśpiewano szereg piosenek biesiadnych. Nie zabrakło kiełbaski z ogniska i bigosu przygotowanego przez pracownice GOK w Chlewiskach oraz dobrej muzyki. Do późnych godzin nocnych wszyscy mieli okazje bawić się przy muzyce ludowej.

 

 

 

 

 


II Przegląd Ludowej Pieśni Obrzędowej Regionu Radomskiego Mirów 2017