1

Promo 1

Zabytkowa Huta Żelaza w Chlewiskach
Muzeum Techniki

2

Pałac Odrowążów

3

Zabytkowy Kościół z 1121r.

4

Zabytkowy zegar z 1902r.

Serdecznie witamy

W razie jakichkolwiek zapytań lub w celu
uzyskania pomocy, prosimy o kontakt.

 

Urząd Gminy w Chlewiskach
ul. Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska


dane kontaktowe

Ogłoszenia

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dot. Planu Zagospodaropwania Przestrzennego województwa mazowieckiego - więcej

 


 

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza  do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok

 

 


 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Chlewiska zaprasza mieszkańców do składania deklaracji dotyczącej uczestnictwa w programie polegającym na modernizacji kotłowni

w roku 2018.Przedsięwzięcie polegające na zakupie nowego kotła/pieca opalanego gazem, olejem lub biomasą (pelety) będzie realizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania przez Gminę Chlewiska na wskazaną inwestycję środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.Deklaracje można składać do 6 lutego 2018 roku na adres:

Urząd Gminy Chlewiska ul. Czchowskiego 49 , 26-510 Chlewiska bądź osobiście w sekretariacie urzędu.

Ankieta dostępna jest pod adresem www.chlewiska.pl

lub w sekretariacie urzędu.

Deklaracja do pobrania

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CHLEWISKA

w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt, produktów i sprzętu

Na podstawie § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz.1161)

ogłasza się

przyjmowanie wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów i sprzętu.

Rzeczoznawcą może być osoba zamieszkująca na terenie gminy Chlewiska, mająca wykształcenie lub wiedzę i doświadczenie w zakresie związanym z rolnictwem do prowadzenia szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów i sprzętu w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

Zainteresowane osoby proszę o składanie wniosków w sekretariacie Urzędu Gminy Chlewiska ul. Czachowskiego 49, 26-510 Chlewiska w terminie do dnia 06.10.2016 r. /dokumenty do pobrania na stronie www.chlewiska.pl w zakładce rolnictwo i budownictwo jak również w pokoju nr 6 tutejszego Urzędu Gminy/.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie lub

2. Oświadczenie kandydata potwierdzające wiedzę i doświadczenie

dokumenty do pobrania