1

Promo 1

Zabytkowa Huta Żelaza w Chlewiskach
Muzeum Techniki

2

Pałac Odrowążów

3

Zabytkowy Kościół z 1121r.

4

Zabytkowy zegar z 1902r.

Serdecznie witamy

W razie jakichkolwiek zapytań lub w celu
uzyskania pomocy, prosimy o kontakt.

 

Urząd Gminy w Chlewiskach
ul. Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska


dane kontaktowe


Odnawialne żródła energii

Uprzejmie informujemy mieszkańców o rozpoczętych przygotowaniach do projektu unijnego polegającego na montażu kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych.

W celu uczestnictwa w projekcie należy złożyć do dnia 5 września 2016 r. w pokoju nr 6 Urzędu Gminy Chlewiska ankiety dot. zapotrzebowania na montaż ww. instalacji OZE.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Chlewiska, ul. Czachowskiego 49 26-510 Chlewiska tel. (48) 628-70-53

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i zakładana wysokość dofinansowania instalacji do 80% kosztów kwalifikowanych. W takim przypadku uczestnik projektu będzie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych wykonania instalacji plus podatek VAT.

 

Ostateczna realizacja przedsięwzięcia uzależniona będzie od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

 

Działanie 4.1-Odnawialne Źródła Energii

Typ projektów-Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych Beneficjentem jest GMINA ( Gmina dostaje środki na OZE dla swoich mieszkańców i na budynki użyteczności publicznej znajdujące się na terenie Gminy).

Amortyzacja 5 lat, na podstawie umowy dzierżawy z Gminą.

 1. Dofinansowanie Unijne to 80% kosztów kwalifikowanych, po stronie mieszkańców pozostaje 20%
 2. Jeden mieszkaniec może zamontować kilka źródeł.
 3. Termin wyrażenia woli uczestnictwa w programie  - 05.09.2016 r.
 4. Krok po kroku:
  • ostateczny termin złożenia wniosku przez Gminę – 26 wrzesień 2016
  • decyzja Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
  • wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu
  • montaż 2017-2018
 5. Możliwość zamontowania :
  • kolektorów słonecznych, do produkcji ciepłej wody użytkowej przykładowe zestawy:
   a) dla rodziny 1-3 osobowej, zbiornik 300l/ 2 kolektory płaskie, koszt netto 9 000, mieszkaniec 1800 netto + vat
   b) dla rodziny 4-6 osobowej, zbiornik 300l/3 kolektory płaskie, koszt netto 10 000, mieszkaniec 2000 netto + vat
   c) dla rodziny powyżej 7 osób, zbiornik 400L/6 kolektorów płaskich, koszt netto 12 000, mieszkaniec 2400 netto + vat
  • paneli fotowoltaicznych, do produkcji prądu, przykładowe zestawy:
   a) 3 kw, 12 paneli, koszt netto 18 000, mieszkaniec 3600 netto + vat
   b) 5 kw, 20 paneli, koszt netto 30 000, mieszkaniec 6000 netto + vat
  • pieca na biomasę:
   a) o mocy 25 kw, koszt netto 13 000, mieszkaniec 2 600 netto + vat
  • pomp ciepła, do produkcji ciepłej wody użytkowej, przykładowe zestawy:
   a) moc 7 kw, koszt netto 8 000, mieszkaniec 1600 netto + vat
   b) moc 10 kw, koszt netto 11 000, mieszkaniec 2200 netto + vat

Powyższe ceny są przykładowe i mogą ulec zmianie ze względu na długi termin od momentu podjęcia decyzji przez Gminę do momentu ewentualnego montażu, ze względu na nie kwalifikowalność niektórych kosztów w danym domostwie.

Szacunkowa cena wizyty Technika w danym gospodarstwie domowym 100 zł
(brutto)

ankieta - pobierz