1

Promo 1

Zabytkowa Huta Żelaza w Chlewiskach
Muzeum Techniki

2

Pałac Odrowążów

3

Zabytkowy Kościół z 1121r.

4

Zabytkowy zegar z 1902r.

Serdecznie witamy

W razie jakichkolwiek zapytań lub w celu
uzyskania pomocy, prosimy o kontakt.

 

Urząd Gminy w Chlewiskach
ul. Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska


dane kontaktowe

WŁADZE


Władze w naszej Gminie

Gmina Chlewiska

URZĄD GMINY

Waldemar Sowiński
Wójt Gminy
Grzegorz Hylicki Sekretarz Gminy
Lena Jakubczyk-Bekiel
Skarbnik Gminy
Justyna Indyka Kierownik USC

 

 

RADA GMINY

Jerzy Gnat
Przewodniczący Rady
Ryszard Goździk Z-ca przewodniczącego
Marian Bębenek Radny
Sylwester Osobiński Radny
Mariusz Sokołowski Radny
Zbigniew Sykuła Radny
Leszek Jaśkiewicz Radny
Józef Sroczyński Radny
Grzegorz Czaja Radny
Józef Gorlicki Radny
Aleksandra Prus-Chylicka Radna
Beata Olszewska Radna
Roman Przygodzki Radny
Emilia Witaszek Radna
Dorota Przygodzka-Czubak Radna

 

KOMISJE STAŁE RADY GMINY

 

Komisja Rewizyjna Przewodniczący Mariusz Sokołowski
Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Finansowej Przewodniczący Sylwester Osobiński
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Przewodnicząca Dorota Przygodzka-Czubak

Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska, Prawa, Porządku Publicznego i Sportu

 

Skarg i wniosków

Przewodniczący Marian BębenekPrzewodnicząca Witaszek Emilia