Bezpłatny dowóz i odwóz mieszkańców do lokali wyborczych

2023/10/11

HARMONOGRAM BEZPŁATNEGO DOWOZU I ODWOZU MIESZKAŃCÓW GMINY CHLEWISKA DO LOKALI WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU RP, SENATU RP I REFERENDUM
dnia 15 października 2023r.

Odwóz mieszkańców do miejsca zamieszkania nastąpi niezwłocznie po głosowaniu. Uprawnionymi do dowozu zgodnie z art. 37e Kodeksu Wyborczego są wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia l 997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

 

Miejscowość i miejsce odjazdu Adres lokalu wyborczego Godziny odjazdu autobusu
Aleksandrów (przystanek) OKW Nr 2 w Hucie kurs I: 8:00, kurs II: 14:00
Borki (przystanek) OKW Nr 2 w Hucie kurs I: 8:10, kurs II: 14:10
Majdanki (przystanek) OKW Nr 2 w Hucie kurs I: 8:10, kurs II: 14:10
Leszczyny (przystanek) OKW Nr 2 w Hucie kurs I: 8:30, kurs II: 14:30
Antoniów (przystanek) OKW Nr 2 w Hucie kurs I: 8:45 kurs II: 14:45
Budki Pierwsze (remiza OSP) OKW Nr 6 w Budkach Drugich kurs I: 9:10, kurs II: 15:10
Budki Trzecie (basen) OKW Nr 6 w Budkach Drugich kurs I: 9:30, kurs II: 15:30
Ostałówek (przystanek) OKW Nr 4 w Ostałowie kurs I: 11:20 kurs II: 17:20
Sulistrowice (przystanek) OKW Nr 4 w Ostałowie kurs I: 12:00 kurs II: 18:00
Zawonia (przystanek) OKW Nr 4 w Ostałowie kurs I: 12:05 kurs II: 18:05

Najnowsze wpisy

[ESC] lub