Informacja w sprawie wniosków o wydanie dowodu osobistego

2023/12/27

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia przez Centralny Ośrodek Informatyki rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty, skrócony zostaje czas w jakim przyjmowane będą wnioski.

28 grudnia wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane do godziny 11:45.

Elektroniczne złożenie wniosku o dowód dla dziecka lub podopiecznego będzie możliwe do godz. 9:00

//Wójt Gminy Chlewiska//

Najnowsze wpisy

[ESC] lub