Msza Święta

2024/06/18

W dniach 15-16.06.2024 r. żołnierze kompanii dowodzenia 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego realizowali szkolenie rotacyjne w ramach którego odbyli przemarsz oraz bytowanie na terenie obiektów znajdujących się w obrębie gminy Chlewiska. Żołnierze kompanii po zrealizowaniu marszu na nocleg udali się do Muzeum Techniki w Chlewiskach. W ramach pobytu na terenie Muzeum było również zwiedzanie znajdujących się w nim eksponatów. W dniu 16.06.2024 r. na godzinę 6:30 na Cmentarzu Wojennym pomordowanych mieszkańców wsi Skłoby pod Pomnikiem Poległych w ich intencji została odprawiona msza polowa. Msza celebrowana była przez ks. szer. rez. Adriana Kwiecińskiego. W uroczystej mszy udział wzięli płk Witold Bubak Dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego, władze samorządowe na czele z Wójtem Albertem Kijakiem i Przewodniczącym Rady Gminy Walentym Demczukiem, dyrektorzy szkół ze Szkoły Podstawowej w Chlewiskach oraz Szkoły Podstawowej w Skłobach oraz mieszkańcy okolicznych wiosek. Po odprawionej mszy świętej przedstawiciele wojska, władz samorządowych oraz przedstawiciele mieszkańców Skłobów złożyli pod pomnikiem wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

Najnowsze wpisy

[ESC] lub