Ponad 1 milion zł dla Gminy Chlewiska

2024/03/08

Ponad 1 milion zł dla Gminy Chlewiska

W dniu 7 marca 2024 r. Wójt Gminy Chlewiska Waldemar Sowiński i Skarbnik
Gminy Lena Jakubczyk Bekiel podpisali umowy z Urzędem Marszałkowskim w
Warszawie.
1. Zakup autobusu na potrzeby dowozu uczniów do szkół. Kwota
dofinansowania 500 000 zł – program „Mazowsze autobusy dla
szkół”.
2. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Chlewiskach. Kwota
dofinansowania 226 730 zł – program „Mazowsze dla Sportu”.
3. Dofinansowanie dla Seniorów – kwota 27 110 zł – programu „Mazowsze
dla Seniorów”.
4. Program „Mazowsze dla zwierząt” – zapobieganie bezdomności
zwierząt. Dofinansowanie 7500 zł.
5. Wsparcie dla sołectw : Zaława, Cukrówka, Broniów, Ostałów z programu
– „Mazowsze dla Sołectw”. Dofinansowanie 60 000 zł na budowę zatoki
postojowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Cukrówce.
6. Program – „Mazowsze dla straży pożarnych”. Dofinansowanie 300 000
zł na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w
Pawłowie i Ostałówku.
W sumie gmina otrzymała 1.121.340, 00 zł.

Najnowsze wpisy

[ESC] lub