Przebudowa drogi gminnej w Zawoni

2023/12/28

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Zawoni”  zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa  z dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 355531,00 zł zgodnie z zawartą umową w dniu 13 listopada 2023r pod numer WTRR-I.3141.2.49.2023. Całkowita wartość zadania 462992,41zł. W ramach inwestycji przebudowano odcinek drogi o długości 602 mb.
Na całym odcinku wykonana została nowa nawierzchnia o szerokości 4m, pobocza zostały utwardzone kruszywem, oczyszczono rowy przydrożne oraz przepusty pod drogą. Wprowadzono stałą organizację ruchu zgodnie z opracowanym projektem. Celem przebudowy była  poprawa połączenia między miejscowościami/gminami (Chlewiska-Wieniawa), poprawa płynności ruchu, poprawa bezpieczeństwa jazdy

Najnowsze wpisy

[ESC] lub