Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Broniowie

2024/02/07

Zadanie pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Broniowie” zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa  z dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 252.700,00 zł zgodnie z zawartą umową nr WTRR-I.3141.2.78.2023. Całkowita wartość zadania 754.974,00 zł. W ramach inwestycji zakupiono nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki IVECO. Celem realizacji zadania była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Chlewiska i powiatu szydłowieckiego. Jednocześnie inwestycja umożliwiła  doposażenie jednostki w nowoczesny sprzęt i zwiększyła skuteczność działania straży.

Najnowsze wpisy

[ESC] lub