Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Czachowskiego 47, 26-510 Chlewiska
tel. 48 628-70-53

Kierownik Katarzyna Zbroszczyk

tel. 48 628-70-54 w.46

Osoby do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości przy wypełnianiu wniosków:

Kamila Pogorzelska oraz Barbara Wiśnios tel. 48 628-70-54 w.38

Anna Szwugier, Lilla Kwiecień, Wioleta Tusińska,tel. 48 628-70-54 w.13

Przydatne linki:

Karta dużej rodziny: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

[ESC] lub