Urząd Gminy

Urząd Gminy
Albert Kijak
wójt gminy
Grzegorz Hylicki
sekretarz gminy
Lena Jakubczyk-Bekiel
skarbnik gminy
Agnieszka Świerczyńska
kierownik USC
Rada Gminy
DEMCZUK WALENTY
Przewodniczący Rady Gminy
GOŹDZIK RYSZARD
Zastępca Przewodniczącego Rady
BĘBENEK MARIAN
Radny
DZIWIREK RADOSŁAW
Radny
GORLICKI JÓZEF
Radny
GRZELKA WOJCIECH
Radny
MOSIOŁEK MARIA
Radna
OSOBIŃSKI SYLWESTER
Radny
PIETRAS ANNA
Radna
PRZYGODZKA-CZUBAK DOROTA
Radna
SADOWNIK KAMILA
Radna
SOKOŁOWSKI MARIUSZ
Radny
SZCZEREK MARIUSZ
Radny
WAGA-WOŹNIAK MARTYNA
Radna
WOŹNIAK ANNA
Radna
Komisje stałe Rady Gminy
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący .....
Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Finansowej
Przewodniczący .....
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych
Przewodnicząca .......
Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska, Prawa, Porządku Publicznego i Sportu
Przewodniczący ....
Skarg i wniosków
Przewodnicząca ....
[ESC] lub