Urząd Gminy

Urząd Gminy
Waldemar Sowiński
wójt gminy
Grzegorz Hylicki
sekretarz gminy
Lena Jakubczyk-Bekiel
skarbnik gminy
Agnieszka Świerczyńska
kierownik USC
Rada Gminy
Jerzy Gnat
Przewodniczący rady gminy
Ryszard Goździk
Z-ca przewodniczącego
Marian Bębenek
Radny
Sylwester Osobiński
Radny
Mariusz Sokołowski
Radny
Zbigniew Sykuła
Radny
Leszek Jaśkiewicz
Radny
Józef Sroczyński
Radny
Grzegorz Czaja
Radny
Józef Gorlicki
Radny
Aleksandra Prus-Chylicka
Radna
Beata Olszewska
Radna
Roman Przygodzki
Radny
Emilia Witaszek
Radna
Dorota Przygodzka-Czubak
Radna
Komisje stałe Rady Gminy
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Mariusz Sokołowski
Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Finansowej
Przewodniczący Sylwester Osobiński
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych
Przewodnicząca Dorota Przygodzka-Czubak
Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska, Prawa, Porządku Publicznego i Sportu
Przewodniczący Marian Bębenek
Skarg i wniosków
Przewodnicząca Witaszek Emilia
[ESC] lub